Integritetspolicy

1. Inledning

Vi på Tre Bodar respekterar din rätt till privatliv och uppfylla våra skyldigheter enligt dataskydds Apg 1988 och 2003. Syftet med denna webbplats integritetspolicy är att beskriva hur vi handskas med alla personuppgifter som du lämnar till oss när du besöker denna webbplats. Naturligtvis, om du inte är nöjd med innehållet i denna integritetspolicy bör du inte använda denna webbplats. Genom att besöka Tre Bodar AB webbplats godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Alla externa länkar till andra hemsidor är klart identifierbara som sådana, och vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretesspolicy av dessa andra webbplatser.

2. Typer av information som samlas in

Vi behåller två typer av information:

- Personuppgifter Detta är information som identifierar dig eller kan användas för att identifiera eller kontakta dig och kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, användar IP-adresser i fall där de inte har tagits bort, klippta eller avidentifieras, telefonnummer och fakturering och kredit kortinformation. Sådan information är endast samlas in från dig om du frivilligt skicka den till oss. - Icke-personliga uppgifter Liksom de flesta webbplatser, samlar vi statistik och annan analytisk information som samlas in på aggregerad nivå för alla besökare på vår hemsida. Denna icke-personlig data innefattar information som inte kan användas för att identifiera eller kontakta dig, såsom demografiska uppgifter om till exempel användar IP-adresser där de har klippt eller avidentifieras, webbläsartyper och andra anonyma statistiska uppgifter som omfattar användning av vår webbplats.

3. Syften för vilka vi håller din information- Icke-personliga uppgifter

Vi använder icke-personlig data som samlats in från besökare på vår hemsida i en samlad form för att få en bättre förståelse för var våra besökare kommer ifrån och att hjälpa oss att bättre design och organisera vår hemsida. - Cookies Denna webbplats kommer från tid till annan användning "cookie" -teknik. En cookie är en liten bit text som lagras av webbläsaren på din dator, på begäran av vår server. Vi kan använda cookies för att leverera innehåll anpassat till dina intressen och för att spara dina personliga preferenser så att du inte behöver skriva in dem varje gång du ansluter till vår hemsida - våra cookies är inte tillgängliga för andra webbplatser. Cookies används främst på Tre Bodar webbplats för att tillåta användare tillgång till någon klient endast delar av vår webbplats som vi kan skapa. Ingen personlig information registreras och cookien raderas automatiskt när du loggar ut eller stänger din webbläsare. Du är alltid fri att neka våra cookies om din webbläsare tillåter, eller be din webbläsare för att visa när en cookie skickas. Du kan också ta bort cookie-filer från datorn. Observera att om du avböjer våra cookies eller be om anmälan varje gång en cookie skickas, kan detta påverka din enkel användning av denna webbplats.

- Personuppgifter

Vi kommer att behandla Personuppgifter som du lämnar till oss för följande ändamål:

a) för att förse dig med de varor eller tjänster som du har beställt eller begärt;

b) att kontakta dig vid behov i samband med din beställning eller att svara på alla meddelanden du kanske skicka till oss;

c) att skicka dig Tre Bodar Nyheter eller uppdateringar eller Trebodar.se 

Händelse Varningar och att kommunicera med dig om treboda.se aktiviteter som kan vara av intresse.

4. Utlämnande av information till tredje part

Vi kan tillhandahålla icke-personuppgifter till tredje part, när sådan information kombineras med liknande information om andra användare på vår webbplats. Till exempel kan vi informera tredje part när det gäller antalet unika användare som besöker vår hemsida, den demografiska fördelningen av våra community användare av vår hemsida, eller de aktiviteter som besökare på vår hemsida engagera sig i på vår hemsida. De tredje parter till vilka får vi tillhandahåller denna information kan inkludera potentiella eller faktiska annonsörer, leverantörer av reklamtjänster (inklusive webbplats spårning tjänster), kommersiella partners, sponsorer, licenstagare, forskare och andra liknande partier. Detta är information av allmän statistisk karaktär. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part såvida du inte har samtyckt till detta avslöjande eller om den tredje parten är skyldig att uppfylla din beställning (under sådana omständigheter, är den tredje parten är bunden av liknande dataskyddskrav). Vi kommer att avslöja dina personuppgifter om vi tror på god tro att vi är skyldiga att offentliggöra den för att följa gällande lag, en kallelse, en husrannsakan, en domstol eller reglerande ordning, eller andra lagstadgade kravet.

5. Företag till salu

Vi förbehåller oss rätten att överföra information (inklusive din personuppgifter) till en tredje part i händelse av en försäljning, fusion, likvidation, tvångsförvaltning eller överföring av alla eller väsentligen alla tillgångar i WebShop förutsatt att den tredje parten går med på att ansluta sig till villkoren i denna sekretesspolicy och förutsatt att den tredje parten använder endast dina personuppgifter för de ändamål som du som det till oss. Du kommer att meddelas i händelse av en sådan överföring och du kommer att ges möjlighet att välja bort.

6. Säkerhet

Dina personuppgifter hålls på säkra servrar. Den typ av Internet är sådan att vi inte kan garantera eller garantera säkerheten för någon information som du skickar till oss via Internet. Ingen dataöverföring över Internet kan garanteras vara 100% säker. Dock kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder (inklusive lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder) för att skydda dina personuppgifter.

7. Uppdatering, Verifiering och radera personuppgifter

Du har också rätt att få dina personuppgifter rättas, om de är felaktiga, eller, under vissa omständigheter, raderas. Vänligen vidarebefordra alla sådana framställningar via e-post till info@trebodar.se.

8. Rätt till tillgång till dina personuppgifter

För att ta reda vilka personuppgifter vi har om dig eller att få dina personuppgifter uppdateras, ändras eller tas bort från vår databas, kontakta info@trebodar.se. Alla sådana registrerades önskemål kan bli föremål för föreskriven avgift.

9. Ändringar i sekretesspolicyn

Eventuella ändringar i denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna webbplats så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi avslöjar den. Om vi när som helst besluta att använda personuppgifter på ett sätt som avsevärt skiljer sig från vad som anges i denna webbplats, sekretesspolicy, eller på annat sätt lämnas ut till dig när den samlades in, kommer vi att meddela dig via e-post, och du kommer att ha ett val om huruvida vi använder dina uppgifter i det nya sättet.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna sekretesspolicy regleras av lagarna i Irland och är föremål för exklusiva jurisdiktion de irländska domstolarna.

Personuppgiftsbiträden GDPR

För att trebodar.se ska fungera måste viss information delas med andra aktörer. 

DHL 

För att skicka varorna används DHL. Med denna aktören delar vi kundens namn, leveransadress, telefonnummer och e-postadress. 

Postnord 

För att skicka varorna används också Postnord AB. Beroende på fraktalternativ kan användas antingen Unifaun AB och Morbee AB, eller enbart Unifaun AB. Med dessa tre aktörer delar vi kundens namn, leveransadress, telefonnummer och e-postadress. 

Vi tar hand om era order själva så att alla ordrar skrivs ut på papper och delas med vår redovisningskonsult för bokföringen. 

Ordrar och data som finns lagrade på denna sajt kan kunden själv ta bort enkelt via sitt konto. Efter det kommer inte vi längre åt någon data som var sparad i vår databas.

11. Frågor eller kommentarer

Om du vill kontakta oss för att diskutera alla frågor i samband med denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via email på info@trebodar.se