Villkor och Regler


Mottagning av varor:


Kontrollera de beställda varorna. Eventuella fel måste anmälas till Tre Bodar AB inom 24 timmar. Fraktskador måste anmälas till leverantören omgående (ej till Trebodar AB).

Garanti:

Fr.o.m. varans inköpsdatum tillämpar vi garanti beträffande fabrikationsfel. Garantin gäller ej skador som orsakats av yttre påverkan som t.ex. ovarsamt handhavande. Vi ansvarar ej för eventuella skador eller kostnader som kan uppstå genom användandet av våra produkter.

Reklamation:
Reklamationer kan endast skickas till vår adress om detta överenskommits. Glöm ej att skicka med köpfakturan. Vid ej godkänd reklamation debiteras fraktkostnad tur och retur samt en test kostnad á 500:-.

Returer:

Varor tas endast i retur efter överenskommelse. Varorna skall vara felfria och i originalförpackning. Oemballerade varor skickas på avsändarens egen risk. Kunden har 14 dagars returrätt efter att ha fått leveransen.

Priser:

Alla priser är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra i prislistan utan föregående meddelande

Betalningsvillkor:

Fakturering till kreditvärdiga AB ( efter sedvanlig kreditprövning )

Övrigt:

Force Majeure:

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Tre Bodar befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

För återförsäljare så gäller särskilda villkor. Kontakta oss på tel.  0370 71500 för mer information.